Het is niet bekend of Jules van Dam de echte naam is van de auteur of een pseudoniem. Hij.begon met een pulpbladenserie (groot formaat) onder de titel 'Onder hypnose' (24 delen gevolgd door nog vijf losse blaadjes, 29 in totaal) in 1921 en 1922. Daarna volgde de pulpserie 'Avonturen van den man met het zesde zintuig' (20 delen) in 1923. In 1924 begon hij bij Uitgeverij A.W. Bruna & Zoon. Er verschenen 9 titels van zijn hand in de thriller/detective serie Marabesco. Daarna volge een 13 delige serie Stadelmann in 1925 bij de zelfde uitgever. Daarnaast verschenen er vele korte verhalen en feuilletons die o.a verchenen in Viva en Ideaal, het kleine magazine.