Frank Roger toont ons in dit fascinerende epos hoezeer de mensheid feitelijk steeds verder afdwaalde en vervreemdde van haar oorsprong. En waartoe dat zomaar zou kunnen leiden.

Hetgeen in deze novelle plaatsvindt, zodra een experiment met een groepje bonobo apen enigszins uit de hand loopt en hoe zich een bizarre wending van het lot voltrekt, laat zich lezen als het volstrekt geloofwaardige scenario van onze nakende ontwikkeling.

Juist doordat dit zo natuurlijk overkomt, verontrust het geschetste des te meer: Het lijkt erop alsof het vanaf morgen allemaal echt, precies zo, zou kunnen plaatsvinden!

Een bewonderenswaardige toevoeging aan het oeuvre van deze auteur, die ook tot ver buiten ons Nederlandse taalgebied publiceert.