Op een ochtend in december vertrekt het schip De Wanhoop op een schimmige expeditie naar de Noordpool. Behalve kapitein Spriet en zijn bemanning zijn er drie onderzoekers van de universiteit aan boord. Bijna niemand van de opvarenden lijkt op de hoogte van de precieze bestemming en bedoeling van de reis. De Endeavour, een ander schip dat dezelfde tocht eerder heeft ondernomen, is nooit teruggekeerd … Als de expeditieleden eenmaal aan land gaan, komen ze voor het ene na het andere raadsel te staan.