Geboren te Delft, Zuid-Holland. Ronald van Assen is Nederlandse auteur. Hij werkte ruim 17 jaar in de automatisering, leek altijd vrolijk en leidde ogenschijnlijk een probleemloos leven. Dat leven bleek echter één grote schijnvertoning. In werkelijkheid was het een leven vol stress en angst wat resulteerde in het horen van stemmen, allerhande dwanggedachten, overspannenheid en middelen misbruik. Pas op zijn veertigste levensjaar kwam hij met zijn verhaal naar buiten en kon er een diagnose worden gesteld. Hij bleek al die jaren al verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen en een impulscontrole stoornis te hebben (later is ook een bipolaire stoornis vastgesteld). Vanaf dat moment nam zijn leven een heel andere wending. De juiste hulp werd gestart. Er werd een begin gemaakt met therapie en Ronald begon (in eerste instantie op therapeutische basis) met schrijven. Hij kreeg de smaak te pakken en heeft inmiddels meerdere boeken geschreven waarvan de eerste negen al zijn uitgegeven. Zijn verdere leven wil hij wijden aan het schrijven en het ondersteunen van anderen met zijn ervaring binnen de psychiatrie. Naast het schrijven doet hij het huishouden, is hij ambassadeur van de organisatie Samen Sterk zonder Stigma, voorlichter bij Stichting Kernkracht en eindredacteur bij Tzitzo Magazine. Ronald van Assen is getrouwd in 1996, heeft drie kinderen en woont momenteel in Bodegraven.