Politieke thriller over de bezetting van de St. Patrick-kathedraal in New York door enkele fanatieke Ierse vrijheidsstrijders. Het, binnen zeer korte tijd, bevrijden van de gegijzelde kardinaal, een Britse consul-generaal, een pastoor en een Ierse aktiviste, zonder de totale verwoesting van de door bommen ondermijnde kathedraal, kost behalve het leven van een aantal militairen en de gijzelaars zelf, heel wat van m.n. Burke als verantwoordelijke politie-inspecteur. Binnen een tijdsbestek van maar enkele uren wordt door politie, het leger, de inlichtingendiensten, het kerkelijke en politieke apparaat koortsachtig onderhandeld en gezocht naar oplossingen. De rode draad, de verhouding Ierland-Engeland als historisch gegeven, de rol van de V.S., de betrokkenheid van de kerk enz. zijn vergaand uitgediept naast de relaties van gijzelaars en gegijzelden onderling,