Frei Fryslan 2069 met haar elf verdronken steden en drijvende terpen, haar moordlustige superpotvissen en zeeluipaardraces. Een oord waar men illegale immigranten bij eb in kreeftenkooien achterlaat. Vermomd als Inuit en Friezin moeten Feodor en Mirjam het kostbaarste bezit van een miljardair terug zien te roven. De zwaarste en meest lucratieve opdracht voor Belusconi & Vaendeldrager en het helpt ook niet dat ze die ochtend net gescheiden zijn.