Wat doe je, als de zeespiegel zo hard stijgt dat Zeeland onderloopt? Je bouwt koepel Goes: een woonplaats voor vluchtelingen die nergens anders heen kunnen. Eerst bouwen, dan erin leven...

De verhalen vertellen over de levens van de Zeeuwen en hun koepel: bouwers, bewoners, politici, criminelen en een ingehuurde detective.

Het leven rond en in koepel Goes kent uitdagingen en teleurstellingen, plichtsbesef en frustratie, hoop en wanhoop. Het is net als overal - in koepel Goes is alleen het decor net even anders.