170 jaar geleden verlieten een miljoen mensen de kapitalistische planeet Urras, om op de tweelingplaneet Anarres een anarchistische maatschappij op te bouwen. Hier is Shevek opgegroeid, een briljant geleerde die werkt aan een revolutionaire theorie. Hoewel hij overtuigd anarchist is, ervaart hij dat zijn leven niet deugt. De vrijheid is slechts schijnvrijheid, de zelfstandigheid is geworden tot isolationisme en conservatisme. Overladen met hoon en verachting vertrekt hij naar Urras, om daar zijn werk voort te zetten, maar bovenal om de muren te slechten die deze twee planeten en de rest van het heelal scheiden.