De tijd van Ware Magie eindigde in chaos. De aartsmagiër Terannalmana stierf na een verschrikkelijke oorlog met de rebellerende heksenmeesters. Zijn overgebleven bevelhebbers zagen zijn gouden gloed doven, en vluchtten weg. Maar hele landen waren inmiddels ontvolkt, en continenten bleven doordrenkt van vervloekingen die als een duistere walm boven het land waarden. De laatste aartsmagiërs verdwenen uit de geschiedenis. Hun nakomelingen zijn sedertdien verschoppelingen zonder land of eerbaar beroep. Voor Margen de Magere, een jonge halfmagiër op zoek naar fortuin, zijn het barre tijden. In ‘Schaduwstrijd’ en ‘Meesterproeve’ raken Margen en zijn metgezel Sendre steeds verder verstrikt in de bezweringen van de heksen van het collegium, de intriges van de Xentijnse leenheren en de necromantie van de dode Gouden Vrouwe. Wat is het lugubere geheim van de heropstanding van de laatste aartsmagiër, de Vervloekte?