In de loop van de negenendertigste eeuw ontstaat een enorme migratiegolf vanaf de oude Aarde richting de koloniën. Sol 3, zoals de planeet dan inmiddels genoemd wordt, raakt hoe langer hoe meer in de vergetelheid. De gekoloniseerde planeten kunnen de bevolkingsaanwas aanvankelijk goed aan, maar geleidelijk aan ontstaat toch weer de behoefte nieuwe werelden te ontsluiten.

De drie grote koloniale clusters slaan de handen ineen en beginnen aan een verdere expansie. Dan stuit een Menselijke expeditie in het Bershak-stelsel op een schip van niet-menselijke wezens dat eveneens op zoek is naar nieuwe werelden. Aan boord zijn Pelpiden, een volk dat afstamt van hagedissen. Deze eerste contacten leiden uiteindelijk tot de oprichting van de Federatie van Planeten.

Pelpiden en Mensen trekken gezamenlijk op in hun zoektocht naar contacten met andere soorten en de kolonisatie van leefbare planeten. Tijdens die reizen stuiten de bemanningen van de Federatieve Ontdekkers op nog weer andere volkeren. Uiteindelijke doelstelling van de Federatie is het bereiken van een vreedzame coëxistentie met de verschillende soorten die ze treffen.

Dit boek is het vervolg op ‘Aards Imperium’ en overbrugt de periode tot de gebeurtenissen die zijn beschreven in de ‘Homo Transversalis’ trilogie.