Rian Visser is een Nederlandse schrijfster, geboren op 12 april 1966 in Amsterdam. Ze staat bekend om haar veelzijdige oeuvre, dat zich uitstrekt van kinderboeken tot jeugdromans en educatieve literatuur. Haar passie voor verhalen en haar talent voor het schrijven ervan zijn kenmerkend voor haar werk, dat geliefd is bij zowel jonge lezers als volwassenen.

Visser groeide op in een creatieve omgeving waar verhalen en boeken een belangrijke rol speelden. Deze vroege blootstelling aan literatuur stimuleerde haar eigen verbeeldingskracht en inspireerde haar om zelf verhalen te gaan schrijven. Na haar studie aan de Pedagogische Academie begon ze haar carrière in het onderwijs, waar ze haar passie voor het vertellen van verhalen combineerde met het lesgeven aan kinderen.

Rian Visser is een van de vaste dichters van het tijdschrift DICHTER van Plint. In 2021 verscheen Alle wensen van de wereld. Andere dichtbundels zijn De boekenbus, Zacht zijn de wolken en Duizend levens. Ze schreef ook liefdesgedichten voor pubers, die verschenen in Wil jij met mij? In 2013 won ze de Alfabetiseringsprijs van Stichting Lezen en Schrijven voor haar project Raadgedicht, en in 2022 ontving ze de Zilveren Griffel en de Gouden Poëziemedaille voor Alle wensen van de wereld.

Een opvallend kenmerk van het werk van Rian Visser is haar vermogen om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor jonge lezers, zonder afbreuk te doen aan de diepgang van het verhaal. Door haar levendige personages en boeiende vertelstijl weet ze de aandacht van haar publiek vast te houden en hen te betrekken bij de wereld die ze creëert.

Naast haar werk als schrijfster is Visser ook actief betrokken bij verschillende educatieve projecten en initiatieven om leesplezier te bevorderen. Ze geeft regelmatig lezingen en workshops op scholen en bibliotheken, waar ze haar liefde voor verhalen deelt en jonge lezers aanmoedigt om hun eigen creativiteit te ontwikkelen.

Met haar warme persoonlijkheid en haar onuitputtelijke verbeeldingskracht heeft Rian Visser een blijvende indruk achtergelaten op de Nederlandse literatuur. Haar boeken blijven generaties lezers inspireren en vermaken, en haar bijdrage aan het bevorderen van leesplezier onder kinderen is van onschatbare waarde.

Co-auteur: Annelotte Olijerhoek